เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 10 ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน ศฝภ.นทพ.โดยมีการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน,การแสดงยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สนภ.1 นทพ.,ชุดค้นหาและกู้ภัย ศฝภ.นทพ.และชุดวางสะพานเครื่องหนุนมั่น

เมื่อ 15 พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผอ.ศฝภ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) และคณะ ที่เดินทางมาตรวจสถานีส่งทางอากาศ ณ แผนกฝึกศึกษา ศฝภ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 

เมื่อ 13 พ.ย. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผอ.ศฝภ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการฝึกส่งทางอากาศของแผนกฝึกศึกษา ฯ โดยมีคณะครูฝึกจาก ศูนย์สงครามพิเศษ จว.ลพบุรี ให้ความรู้แก่กำลังพล ณ สถานีส่งทางอากาศ ศฝภ.นทพ. ต.ถ่าท่าน อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา

 

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ให้การต้อนรับคณะนายทหารจากกองทัพจีนใต้ ที่เดินทางมาสำรวจภูมิประเทศที่จะใช้ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019โดยรับฟังการชี้แจง และสำรวจภูมิประเทศที่จะใช้ในการฝึกณ ศฝภ. นทพ. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ผบ.ทสส.

 พล.อ.ดร.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม

ผบ.นทพ.

พ.อ.สันทัศน์  ชำนาญเวช

ผอ.ศฝภ.นทพ.